Als je geen actie onderneemt, blijven wensen dromen

‘Mijn doel: Uitdaging in persoonlijke ontwikkeling door intern ondernemerschap’

Het afgelopen half jaar heb ik door middel van een maatwerk begeleidingstraject bij Onderneem ’t mijn behoefte om meer ondernemerschap in mijn loopbaan te brengen verder ontwikkeld.

Voornaamste doel was voor mij om meer uitdaging te krijgen in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik wilde mijn talenten meer kunnen inzetten als ondernemende medewerker of als ondernemer. En nog specifieker: ik wilde meer ervaring opdoen in het intern ondernemerschap. Dat zou mij helpen om goed aan te sluiten bij interne vraagstukken rondom teamontwikkeling en het bevorderen van ondernemend gedrag van mensen binnen organisaties. Zowel de inhoud van het (begeleiding)programma als de samenstelling van de deelnemersgroep hebben een prima bijdrage geleverd aan deze doelstelling. Het blikveld verruimen door leren van en met andere ondernemers (buiten DUO) was van grote toegevoegde waarde voor mij.

‘Het traject heeft mij geleerd te anticiperen op veranderingen’

Hoewel ik de komende periode (nog) niet aan de slag ga als zelfstandig ondernemer ben ik inmiddels wel intern aan het ondernemen gegaan. Voor mij heeft dit traject dan ook een belangrijke bijdrage geleverd om een volgende stap te kunnen zetten in mijn carrière. Functies veranderen namelijk snel (ook of juist ook bij grotere organisaties). Zo ook mijn functie als leidinggevende. Deze is afgelopen jaren behoorlijk aan het veranderen en dat is een tendens die ook in de toekomst blijft aanhouden, binnen en buiten DUO. Hoewel ik een prima vooropleiding heb ben ik er van overtuigd dat het essentieel is om op tijd bij te leren en bij te sturen. Met enige regelmaat en met heel veel plezier volg ik trainingen en ontwikkel ik mijn skills en vaardigheden. Op tijd anticiperen en aanpassen aan veranderingen is essentieel om toegevoegde waarde te kunnen leveren en te behouden. Het scherp houden van vaardigheden vraagt soms ook om verandering en daarom ga ik nu eerst mijn vaardigheden een boost geven op een andere afdeling (binnen DUO).

‘Een krachtig begeleidingsprogramma waar alle belangrijke elementen samenkomen’

Weten waar je energie van krijgt? Weten waar (klant)behoefte aan is en hoe hier het juiste onderscheid in te maken? Netwerken, presenteren, samenwerken en juiste bedrijfsvoering zijn allemaal belangrijke elementen hierbij. Allemaal elementen waar ook Onderneem ’t de juiste focus aan geeft in hun begeleidingsprogramma. Het programma was intensief en de doorlooptijd was krachtig (niet te lang en niet te kort). Ik ben erg blij en er ook dankbaar voor dat ik aan dit traject heb mogen deelnemen.

Ik wil Klaar Zegers en Henriëtte Veenstra bedanken voor hun deskundige en plezierige begeleiding van dit traject. Uiteraard wil ik ook de deelnemersgroep bedanken voor hun inbreng en adviezen.

Ramon Cohen
Manager DUO