Bedrijven

Van beren op de weg naar kansen in de markt

Leiderschap en ondernemerschap liggen heel dicht bij elkaar. Om ondernemend te zijn is persoonlijk leiderschap nodig. Waar sta jij voor? En: waar maak je het verschil? Wij helpen medewerkers en management om de stappen te zetten die nodig zijn. Uit hun comfortzone te stappen en de beren op de weg om te zetten naar kansen. Zo zijn ze beiden beter toegerust om de snel veranderende markt en wereld om zich heen het hoofd te bieden. We halen het aanwezige potentieel naar boven en zetten dit in voor de groei van de organisatie en de mensen die er werken.

Met trainingen, workshops, bijeenkomsten en advies ontwikkelen we intern en extern ondernemerschap, zodat echte waarde gecreëerd wordt voor klanten, opdrachtgevers en werkgevers.

Trainingscyclus Ondernemerschap

In deze trainingscyclus ondernemerschap onderzoeken deelnemers welke ondernemende kwaliteiten zij hebben. En hoe zij die verder kunnen ontwikkelen. De vraag die centraal staat is: wat wil jij eigenlijk teweeg brengen in je werk, voor je klant opdrachtgever?  Het gaat om waardecreatie die aansluit bij de intrinsieke motivatie van de deelnemer én de vraag van de klant. De cyclus is geschikt voor starters en ondernemers die naar groei willen. In 8 dagdelen leer je wie jouw ideale klant is en hoe…

Training Persoonlijk Leiderschap voor leidinggevenden

Leiderschap en ondernemerschap liggen heel dicht bij elkaar. In onze training laten we leidinggevenden ontdekken welke koers hen intrinsiek motiveert. We halen de buitenwereld naar binnen. Wat voor invloed hebben onzekere omstandigheden op je eigen denken en gedrag? Hoe inspireer je jezelf en anderen om uit de comfortzone te komen? We laten zien dat loslaten en en het geven van vertrouwen medewerkers perspectief en richting kunnen bieden. Vooral in organisatie waarbij grote veranderingen spelen, bieden wij in onze trainingen de…

Ervaar je eigen leiderschap

Voor SNN hebben we invulling gegeven aan een inspirerende bijeenkomst over persoonlijk leiderschap voor 50 medewerkers. SNN heeft de ambitie om de beste subsidiedienstverlener van Europa te worden. We hebben medewerkers laten ervaren en meedenken over de betekenis en inzet van hun eigen talent voor de richting waarin SNN zich wil ontwikkelen. Heel bijzonder om te zien wat een energie er ontstaat als je de talenten van medewerkers gaat verbinden met de ambities en kernwaarden van de organisatie! Het WOW-effect!