‘Het gaat er niet om wat je krijgt, het gaat om wat je pakt’

Digitalisering zorgt voor verandering. Ook binnen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is dit proces duidelijk voelbaar. Functies en taken veranderen, werknemer en software worden steeds meer een duo. Een bedreiging? Hendrik Deiman ziet vooral ook kansen voor zowel organisatie als werknemer zo vertelt hij in een interview voor het magazine ONDERNEEM.

‘De verandering van het werk heeft impact op werknemers,’ begint Hendrik, bij DUO werkzaam als programmamanager. ‘Mensen komen bij DUO werken, omdat ze een fit gevonden hebben met het werk en ontwikkelen zich daarin. Binnen twee tot drie jaar beheersen ze een functie en dan ontstaat er ruimte voor andere taken. Dat is het punt dat je als werknemer eens moet nadenken over wat je nou kunt ondernemen binnen zo’n organisatie als DUO. Digitalisering zorgt er voor dat dit punt nu eerder wordt bereikt, maar met een andere toeloop. Functies verdwijnen, maar de organisatie is groter dan alleen die functie. We kijken samen met de werknemer wat zij nog meer in huis hebben, wat ze willen en waar we ze kunnen faciliteren richting ander werk binnen DUO.’

DUO geeft werknemers de ruimte om zich te ontwikkelen en om initiatieven te ontplooien, maar doet daarbij wel een beroep op de ondernemendheid van mensen zelf. ‘Het gaat er niet om wat je krijgt, het gaat om wat je pakt. Alles begint met dat je wat moet willen en weten waarom je dat wil. Voor jezelf én voor de organisatie, want de organisatiedoelen staan centraal. Dat is in mijn ogen ook de kern van een ondernemende werknemer binnen een overheidsinstelling. En met die houding is er echt veel mogelijk. Daar heeft DUO ook belang bij, want je maakt zodoende veel energie los bij werknemers.’

De veranderingen in het werk blijven de komende jaren doorzetten, voorziet Hendrik. Juist daarom is het volgens hem van belang dat werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. ‘Dat klinkt als een containerbegrip, maar is eigenlijk heel concreet. Hoe kun je de kennis die je in de ene functie hebt opgedaan, gebruiken bij een nieuwe uitdaging in een andere context? Want er is heel veel werk te doen, alleen de functies zijn nog niet bekend. Ook als je functie nu verdwijnt: blijf werk doen, laat zien wat je kan, maak je wensen en kwaliteiten zichtbaar en ga met je manager en andere mensen in gesprek. Dat motiveert, inspireert en daarmee creëer je mogelijkheden.’

Hendrik Deiman
Programmamanager DUO