Waar kom jij ‘s ochtends je bed voor uit?

Er is duidelijke kentering voelbaar in de arbeidsmarkt. De economische vooruitzichten zijn gunstig, maar ook zeer onvoorspelbaar. De voortschrijdende flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot een grote variatie aan contractvormen. Een ‘vaste’ baan is zo vast niet meer. Vast en flex groeien naar elkaar toe. Wij moeten daarom zelf gaan nadenken over hoe toekomstbestendig we eigenlijk zijn. Aan die bewustwording valt onder werknemers nog wel het één en ander te verbeteren.

 

Denken als een ondernemer

Natuurlijk, het op peil houden van je vakkennis is essentieel. Maar veel belangrijker is of je die kennis weet te combineren met de inzet van je unieke talenten. En bovendien te weten voor wie jij het verschil maakt. Denken als een ondernemer dus. Die moeten wel waardevol zijn voor hun klanten om te blijven bestaan. Nadenken over deze vragen zet vanzelf aan tot reflectie op de eigen inzetbaarheid in de toekomst.

 

De HR-manager speelt hier een cruciale rol. Die zou alle medewerkers moeten aanzetten om na te denken wat ze in hun werk teweeg willen brengen, welke betekenis ze willen hebben tot het moment dat ze weggaan. En zeker zo belangrijk: laat het hen vertalen naar concrete stappen en doelen. Daarmee zet je mensen niet alleen aan om het goed te doen in hun werk, maar ook ‘het goede’ te doen. Dan heeft hun werk werkelijk zin en worden nieuwe stappen in de loopbaan veel makkelijker gezet.

 

Toekomstperspectief

Bij het naar elkaar toegroeien van vast en flexibel werk, is de tijd gekomen om medewerkers te laten ontdekken welke waardevolle bijdrage zij nu en straks willen leveren. Te investeren in mensen die weten waar zij het verschil maken en daar zelf invulling aan kunnen  geven. Dit biedt uiteindelijk het beste perspectief op duurzame inzetbaarheid. Onderneem ’t helpt werknemers en ondernemers met het ontdekken van die unieke waardepropositie.