Ondernemendheid is één van de belangrijkste “21st century skills” in de zorg

Roland Kuipers is een bevlogen teamleider van de deeltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Gedurende het studiejaar 2015 – 2016 heeft hij er op gestaan dat de vierdejaars SPH DT studenten een programma Ondernemendheid & Ondernemingszin hebben gevolgd.

 

‘Dit programma was nodig, omdat wij van mening zijn dat een ondernemende houding als hulpverlener noodzakelijk is om de grote veranderingen in de zorg en op de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden,’ begint Roland zijn verhaal. Dat daarvoor een andere mentaliteit nodig is, wordt steeds meer duidelijk. ‘Hulpverleners hebben de natuurlijke aanleg om goed voor de ander te willen zijn, te willen helpen. Maar de zorg vraagt straks om mensen die dat vanuit een ondernemende houding doen. Dat betekent dat zowel van hulpverlener als van cliënten meer zelfregie wordt verwacht.’

 

De veranderingen die Roland nu al ziet, hebben te maken met digitalisering en robotisering. Het werkveld van de hulpverlener zal daardoor sterk veranderen. Er zullen niet alleen minder mensen nodig zijn, maar ook andere competenties gevraagd worden. Mensen met een proactieve en onderzoekende opstelling die niet denken vanuit de beperkingen, maar vanuit mogelijkheden en kansen.

 

‘Het programma ondernemerschap heeft nieuwe inzichten gebracht. Er moet eerder, al bij de toelating van studenten, worden gescreend op de visie van de student en de rol die hijzelf wil gaan spelen in het veranderende werkveld. Daarna zal een ondernemende houding vanaf jaar één dwars door het curriculum heen gaan lopen. Ook zal er onderscheid gemaakt gaan worden in de niveaus van de studenten.’ Stenden gaat starten met een Associate Degree, een tweejarige opleiding op niveau 5, waar kennis en praktijk voortdurend samengaan. Learning on the job dus. Maar ook bij de vierjarige opleiding in deeltijd zal er gekeken worden naar het direct integreren van kennis in de praktijk.

 

‘Dat is ook zeker nodig, want er liggen voldoende uitdagingen. Zo neemt de vergrijzing sterk toe. Dat, in combinatie met de trend om ouderen zo lang mogelijk thuis te houden, zal de zorgsector dwingen tot vernieuwing en innovatie. Dit zal een directe uitwerking hebben op het werk en denkniveau van de mensen die er in werkzaam willen zijn.’

Roland Kuipers
Hogeschool Stenden