De week van jouw toekomst

Als je geen plan maakt voor het leven…… Er is een stille revolutie gaande in het bankwezen. Vele medewerkers krijgen dit najaar te horen dat hun functie komt te vervallen of anders wordt ingevuld. We helpen medewerkers van de Rabobank vanuit een positieve invalshoek te kijken naar wat er gebeurt en hoe zij grip kunnen houden op hun loopbaan en leven. Vanuit ons credo: “als je geen plan maakt voor het leven, zul je worden ingezet voor de plannen van anderen”, laten we mensen ervaren wat een ondernemende houding teweeg kan brengen.

Creëren van eigen kansen Het gaat erom dat mensen zich eerst bewust worden van hun potentieel en vervolgens de mogelijkheden durven te benutten om zelfstandig initiatieven te nemen. Het bewust worden en ontwikkelen van ondernemendheid verlegt de regie vanzelf naar de medewerker. We dagen mensen uit hun latente talent, passie en ideeën manifest te maken en die in te gaan zetten voor anderen. Vanuit een eigen doel of missie. Dan maakt het niet uit of dat voor een (toekomstige) werkgever is, een opdrachtgever of klant. Werknemerschap en ondernemerschap komen dichter bij elkaar te liggen. En dat is goud waard. Want elk mens die intrinsiek gemotiveerd is zijn talenten in te zetten om een positieve verandering teweeg te brengen, creëert zijn eigen kansen op de arbeidsmarkt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt hoofdzakelijk bij de medewerker, maar de werkgever heeft de verantwoordelijkheid de ruimte daarvoor te bieden. Zoals de Rabobank doet met ‘De week van jouw toekomst’.