Duurzame inzetbaarheid: ontwikkel ondernemerschap

Duurzame inzetbaarheid betekent niet langdurig een vaste baan hebben bij dezelfde werkgever. Duurzame inzetbaarheid betekent dat de nadruk gelegd gaat worden op het ontwikkelen van het aanwezige talent van mensen. Het gaat er om dat medewerkers het vermogen en de mogelijkheid hebben om zelfstandig, creatief en risicovol initiatief te nemen. Bij onze projecten krijgen mensen de ruimte hun talenten in te zetten in dienst van de doelen van de organisatie. Gericht op vernieuwing en innovatie. Het ontwikkelen van ondernemerschap dus. Want wie in een snel veranderende markt succesvol wil zijn moet een neus hebben voor de kansen die zich aandienen. Dat kan alleen als ondernemend gedrag in organisaties wordt gestimuleerd.

En wat levert dat nu allemaal op? Veel, al was het maar omdat talent, passies en ideeën van medewerkers binnen de organisatie worden benut. Dat brengt enorm veel energie, inspiratie en werkplezier met zich mee wat zich vertaalt naar de klant en de markt!