Gemeente Groningen: online Ideeenchallenge

Voor de gemeente Groningen hebben we online een ideeën challenge uitgevoerd  om ondernemers te betrekken met te ontwikkelen beleid: meedoenmetondernemendgroningen.nl. Onderneem ’t heeft een zeer groot zzp-netwerk, zowel fysiek als digitaal (www.ikonderneemhet.nl). Gemeenten hebben vaak de wens om hun beleid af te stemmen op de behoefte van deze groep ondernemers. Door de versnippering en diversiteit is dat niet altijd eenvoudig. Onderneem ‘t heeft ervaring met het inzetten van haar digitale kanalen en kan zo de vragen, wensen en behoeften ophalen van de zelfstandigen in relatie tot economie en werkgelegenheid in de toekomst. We halen de vraag op om het toekomstige beleid  samen met ondernemers te realiseren. Neem hier contact op