Het welzijn van werknemers vertaalt zich naar tevreden klanten

Lammert Brouwer creëerde vanaf zijn intrede bij NORISK IT Groep een duidelijke visie over hoe zijn bedrijf er in de toekomst uit moest komen te zien. Dat begon met de door Simon Sinek bekende “waarom-vraag”, maar net zo belangrijk was het invulling geven aan hoe hij zijn organisatie moest inrichten. Daarbij ging hij uit van tien leidende principes, beginnend bij het centraal stellen van de werknemer in plaats van de klant.

‘Dat betekent een plezierige omgeving creëren en kijken waar de kracht van elke werknemer ligt,’ vertelt Lammert. ‘Wij stoppen geld in zaken die niet direct toegevoegde waarde hebben voor onze business, maar die het aangenaam en uitdagend maken voor onze mensen. Het welzijn van werknemers vertaalt zich naar tevreden klanten. Verder zetten we mensen in op hun kwaliteiten en stimuleren ondernemerschap. Bij ons gaat dat van mensen op de werkvloer taken geven met eigen verantwoordelijkheden tot werknemers met een meerderheidsbelang in de dochter ondernemingen.’

Lammert gelooft heilig in zijn aanpak, maar erkent dat er ook een aantal kanttekeningen bij geplaatst moeten worden. Daarbij durft hij ook naar zichzelf te kijken. ‘In vier jaar tijd hebben we als bedrijf enorme veranderingen doorgemaakt. Eigenlijk is niets meer zoals het was, maar naar mijn idee ging het niet snel genoeg. Voor de mensen die hier werken was het echter niet bij te houden. Dus vroegen zij om leiding en structuur. Dat stond natuurlijk haaks op mijn principes, maar ik heb er wel gehoor aan gegeven.’

‘Ik had moeten beseffen dat mensen alleen in hun denken veranderen als daar een heel zware intrinsieke motivatie aan ten grondslag ligt,’ gaat Lammert verder. ‘Voor mij is het handelen volgens de gestelde principes gemakkelijk, maar natuurlijk niet voor iedereen. Als ik het met enthousiasme vertel, geloven mensen erin. Vervolgens komen ze in hun eigen (thuis)wereld, verdwijnt dat geloof en keren ze terug in hun oude gedrag.’

Om zijn principes in het snel veranderende bedrijf toch door te zetten, creëerde Lammert een tussenlaag binnen de organisatie. ‘Die tussenlaag bestaat uit medestanders die de ambities net zo beleven als ik en het kunnen uitdragen richting anderen. Dat was nodig om het groeitempo vol te kunnen houden. Nu krijg ik weer dat platform om het projectmatig werken door te voeren, waarbij de verantwoordelijkheden in te teams liggen en er echt vanuit de kracht van de werknemers wordt gewerkt.’

Lammert Brouwer voor magazine ONDERNEEM
www.noriskit.nl